Ga naar de inhoud
Home » Het droomkasteel, zorg-ontwikkelingsgroep

Het droomkasteel, zorg-ontwikkelingsgroep

Deze kinderen hebben baat bij een kind volgende manier van ondersteuning waarbij ruimte is voor het volgen van het eigen dagritme en behoeften.

In samenspraak met ouders worden doelen gesteld binnen de begeleiding en waar we mogelijkheden zien voor het stellen van onderwijsdoelen wordt een aanbod verzorgt vanuit het samenwerkingsverband Passend Onderwijs

Zo wordt op de grens van zorg en onderwijs maatwerk geboden voor dagbesteding waarbinnen ruimte is voor onderwijs en ontwikkeling.

Kinderen kunnen dagelijks terecht bij het droomkasteel voor opvang en ondersteuning. Ze hebben hiervoor een (tijdelijke) ontheffing van de leerplicht nodig van de afdeling leerplicht van de gemeente. Bij het droomkasteel is de expertise aanwezig om kinderen die (nog) niet naar school kunnen de vaardigheden aan te leren die ze nodig hebben om stapjes te maken in hun ontwikkeling. Het aanleren van sociale vaardigheden het functioneren in een groep zijn belangrijk in het dagprogramma. In samenspraak met de leerkracht die verbonden is aan het droomkasteel worden waar het mogelijk is onderwijsdoelen gesteld op bijvoorbeeld taalontwikkeling en rekenvaardigheden. Gedurende de week wordt er op maat gekeken naar momenten waarop dit zou kunnen worden aangeboden.

Neem voor meer informatie contact met ons op.